Sinä olet keskipiste.

Saavuta tavoitteesi personal training erikoisjoukkojen avulla.

Toimitusehdot

 

HINTA

Toimitusmaksu on alle 100,00e arvoisissa tilauksissa 5,00e. 100,00e arvokkaammat tilaukset tulevat ilman postituskuluja.

POSTI

MyPT toimittaa tuotteet ensisijaisesti Suomen Postin välityksellä, ellei tuotteen kuvauksessa toisin mainita. Posti toimittaa tilaukset postikonttoriisi ja lähettää saapumisilmoituksen osoitteeseesi. Tuotteet ovat noudettavissa välittömästi. Jos tilaus on kooltaan pieni, pyritään se toimittamaan kirjeenä.

MAKSUTAVAT

Verkkokaupassa voit maksaa kotimaisten pankkien verkkomaksulla, Visa-, Mastercard- ja Visa Electron-korteilla.

TOIMITUSAIKA

Tuotteet pyritään postittamaan viimeistään 1-4:n arkipäivän sisällä tilauksen saapumisesta, poikkeuksena ne tuotteet, joiden tuotekuvauksessa erikseen ilmoitetaan pidemmästä toimitusajasta. Jos jokin tilaamasi tuote on tilapäisesti loppu, ilmoitamme tästä välittömästi. Halutessasi tilaus toimitetaan heti puuttuvan tuotteen saapumisen jälkeen.

Jos useamman tuotteen tilauksesta puuttuu yksi tuote ja emme pysty toimittamaan puuttuvaa tuotetta kohtuullisessa ajassa, voidaan tilaus postittaa osissa. Pyrimme kuitenkin toimittamaan tilaukset täydellisinä.

MYYNTIALUE

MyPT toimittaa tilauksia ainoastaan Suomen alueelle.

VIALLISEN TUOTTEEN PALAUTUS

Tuotteilla on 14 päivän palautus- ja vaihto-oikeus postipaketin noutohetkestä alkaen. Palautusoikeus koskee vain avaamattomia pakkauksia. Kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa tilauksensa tai osa siitä ilmoittamalla peruutuksesta suullisesti tai kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Vastaanottopäivää ei lasketa peruuttamisaikaan.

Tuotteen palautuksesta on aina etukäteen sovittava MyPT:n kanssa. Tavoitat meidät parhaiten osoitteesta info@mypt.fi.

POSTIN RIKKOMAT LÄHETYKSET

Valitettavasti huolellisesta pakkaamisesta huolimatta posti ei aina onnistu kuljettamaan pakettejamme ehjinä perille. Tämän vuoksi jo lähetystä noutaessasi tarkista paketin kunto ja mahdolliset vauriot paketissa. Jos lähetys on vaurioitunut postin kuljetuksessa, tee välittömästi vahinkoilmoitus postikonttoriisi. Tee myös meille ilmoitus osoitteeseen info@mypt.fi.

 

Personal training -asiakassopimuksen yleiset ehdot

1) PERSONAL TRAINING -ASIAKASSOPIMUS (myöhemmin ’PT-sopimus).

PT-sopimus on tehtävä kirjallisesti osapuolten kesken. PT-sopimuksen osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). PT-sopimus katsotaan tehdyksi ja se tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua PT-sopimuksen. Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia personal training -palveluita (myöhemmin PT-palvelut’), jolloin PT-sopimuksen allekirjoittanut yritys tai yksityishenkilö vastaa PT-sopimuksen tekemisestä ja kaikista PT-sopimukseen liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän PT-sopimuksen ehtojen mukaisesti.

2) Asiakassopimuksen voimassaolo

PT-sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassaoleva PT-sopimus on voimassa sopimuksen allekirjoitushetkestä alkaen kunnes se irtisanotaan toisen osapuolen toimesta PT-sopimuksen yleisten ehtojen kohdan 7. mukaisesti. Mikäli PT-sopimus on määritelty määräaikaiseksi niin sitä ei voida irtisanoa PT-sopimuksessa määritellyn sopimuskauden aikana. Määräaikaisen PT-sopimuksen PT-palvelut ovat voimassa sopimuksessa määritellyn sopimuskauden ajan ja mikäli Asiakas ei käytä PT-palveluita sopimuskauden aikana niin PT-palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.

3) PT-PALVELUIDEN HINNAT

PT-palveluiden hinnat määräytyvät kunkin sopimustyypin osalta erikseen. Toimittajalla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kuin hinnanmuutos astuu voimaan. Jos PT-sopimus on määräaikainen, hinnanmuutos tulee voimaan kuitenkin vasta sopimusjakson päätyttyä. Määräaikaisen sopimusjakson aikana toimittajalla on oikeus muuttaa hintoja ainoastaan, mikäli PT-palveluihin liittyvä arvonlisävero muuttuu tai PT-palveluita tulee koskemaan jokin uusi vero tai julkinen maksu.

4) MAKSUTAVAT

Maksutapana on lasku. Maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä korttimaksuja, käteismaksuja tai liikuntaseteleitä. Asiakas voi valita PT-sopimuksen maksutavaksi joko kertamaksun tai kuukausittaisen maksun, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisen sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi (1) kuukausi. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei PT-sopimus purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.

5) PT-SOPIMUKSEN JÄÄDYTTÄMINEN

PT-sopimus voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle PT-palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. PT-sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuskauden päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. PT-sopimuksen jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.

6) TAPAAMISTEN PERUUTUKSET

Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja PT-palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli PT-palvelusopimuksen kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.

7) PT-SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva PT-sopimus siten, että PT-sopimus päättyy irtisanomisilmoituksesta seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Toimittajalla on oikeus irtisanoa PT-sopimus, jos Asiakas rikkoo PT-sopimustaan laiminlyömällä maksujensa suorittamisen siten, että Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

8) PT-SOPIMUKSEN PURKAMINEN

Asiakkaalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken sopimuskauden, mikäli PT-sopimuksen jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo PT-sopimusta. Toimittajalla on oikeus purkaa PT-sopimus välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa PT-sopimusta.

9) SAATAVIEN PERINTÄ

Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut PT-sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää Toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuslaskun eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää PT-sopimus Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

10) HENKILÖTIEDOT

Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee sopimuksen tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla. Asiakassopimuksen allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajalla voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.

11) TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

PT-sopimuksen voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta PT-palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä Asiakas rikkoo tässä sopimuksessa mainittuja turvallisuussääntöjä.

12) MUUT EHDOT

PT-sopimukseen sisältyy ainoastaan sopimukseen kirjatut PT-palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran.


Tilaa uutiskirjeemme

Seuraa meitä! #myptoy

  • Pullasta porkkanaksi pienryhmävalmennus tulee taas! PP vol 8 käynnistyy 3.10.2017! Ryhmässä on vielä muutama paikka vapaana!! #tarjollaparempielämä #pienryhmävalmennus #pullastaporkkanaksi #kuntosirkkeli #valmennuskeskusvoimala #porkkana #treenaa
  • ❗️ASETA TAVOITTEET❗️
❗️OTA MIKKOON @mikkoniir YHTEYTTÄ❗️
❗️NAUTI MATKASTA❗️ Tämä on kova 💪🔥#hattupäästä 
T.Toni
➖
#Repost @mikkoniir (@get_repost)
・・・
Nyt on kova! 🔥💯 Salibandya pelaava asiakkaani Otto Fält suuntaa Saksan bundesliigaan pääsarjatasolle, MFBC Leipzigin riveihin pelaamaan.
➖
Otto tuli kesällä valmennukseen tavoitteenaan parempi fysiikka ja lisää jalkoja pelikentille. Samalla laitettiin ruokapuoli kuntoon ja vain 3kk:n jälkeen mies on tikissä! 🔥
➖
Yläselkä- ja polvivaivat hieman hidastivat treenejä, mutta järkevällä ohjelmoinnilla ja oikeanlaisella soveltamisella tulosta tuli voimaan ja räjähtävyyteen: .
🏋kapea penkki 52,5kg ➡ 67,5kg .
🏋leuanveto 1RM 10kg ➡ 20kg .
🏋vauhditon pituus 240cm ➡ 280cm (!!!!) .
🏋5-loikka 14,10m ➡ 16,22m(!!!) .
🏋sukkulajuoksu 12,8sek ➡ 10,8sek
.
Mies on saanut voimaa, nopeutta ja räjähtävyyttä todella paljon valmennusjakson aikana. Tästä on hyvä lähteä pelihommiin 😎 .
.
Oton mietteitä treenijaksosta ⬇⬇⬇
"Hyötyjä Mikon kanssa paiskitun kesän jälkeen:
.
Fysiikkani kehittyi todella paljon, mikä näkyi niin salilla kuin kentällä.
.
Fysiikan reenaus ei ole enää pakkopullaa minkä voi skipata tekosyyn turvin. Opin nauttimaan fysiikan reenauksesta.
.
Ruokailu tottumukset muuttui kokonaan. Grandiosat jäi kauppaan.
.
Itsenäisesti treenaaminen on muuttunut pään raapimisesta järkeväksi ja kehittäväksi.
.
Lihasmassaa sekä painoa (+5kg) tuli lisää huomattavasti!
.
Treenailen alkavan kauden Mikon ohjelmilla ja aion ensi kesänä liittyä taas Mikon&Voimalan remmiin!"
.
📧Jos kiinnostuit fysiikan ja suorituskyvyn parantamisesta, laita viestiä mikko.niiranen@mypt.fi .
@floorball_mfbc
#salibandy #fysiikkavalmennus #valmennuskeskusvoimala #offseason #speed #power #strength #gains #floorball #voima #nopeus #räjähtävyys #coach #personaltraining #personaltrainer #myptoy
  • Valmennettavan mietteitä kuluneesta kolmen kk  valmennuksesta💪😎
.
"No ensimmäiset jutut mypt:stä kuulin kaverilta joka opiskeli  PT:ksi ja laatikin minulle ensimmäisen "Kohti Tervahiihtoa" 16 viikon ohjelman! Timosta en aiemmin ollut kuullut mutta kiinnostuksen kasvaessa luin voimalan valmennuksista / valmentajista ja Timon valmennustyyli koukutti, ensin voimaa!!! .
Sitten päätin käyttää vanhenevat smarttum setelit pt 90 pakettiin! Kyllä kanatti! 
Tavotteina oli et jos jonkun kilon saisi painoo pudotettua
ja inbody mittauksen perusteella jalkoihin lisää jerkkua. .
Sitten 12. Toukokuuta alottelimme ensin ravitsemuksella ja alku testeillä jota seurasi sitten kuukauden mittainen rakenteellinen / valmistava kausi et saatais harottavat jäsenet kulkemaan oikeaa linjaa ennen maximivoima kautta.
.
Siinä onnistuimme, sitten maximivoima ohjelman läpikäynti ja eiku menoksi! Itselle tuo voimakausi oli koko valmennuksen mieluisin pätkä. Hienoa nähdä että kyllä voima kasvaa vielä tälläkin iällä! Trap bar:illa maastavedon kehitys 110-190 kg /3kk😄.Muutenkin voimatasot kokonaisuudessaan nousujohteisia! Valmennus kokonaisuudessaan meni hyvin ja hyvää tsemppaamista sai kuulla yhteisissä treenikerroissa ! ympärysmittakin pieneni jonkun sentin mahan kohdalta.
.
Paino ei kumminkaan pudonnut vaikka vatsa meni sisään, liekkö liha vallannut kehon tai sitten en oppinut syömään kurinalaisesti! Tyytyväinen olen peilikuvaani ja aion jatkaa muutaman itsenäisen treenikuukauden jälkeen Tavoiteena näyttää samalta kuin itse valmentaja ja  trap bar mavessa 250kg ensi kesänä😄Kiitos näistä kolmesta kuukaudesta, ammattitaitoista valmennusta suosittelen muillekkin!"
.
#personaltraining #tarjollaparempielämä #myptoy #myptclarkkent #deadlift #squat #oulu #valmennuskeskusvoimala #crosscountryski #powerlifting
  • " Suhtaudu myötätuntoisesti toisen ihmisen toiveisiin "
-
" se jolla on kyky innostaa muita, on koko maailma puolellaan " - Samuli Välimäki
➖
Tänään uutta oppimassa ja inspiroitumassa👌
-
Loistavaa viikonloppua 👌☀️
T.Toni
#samulivälimäki #salesvation #hyvinvoinnintekijät #hyvinvoinninvalmentajat
  • Jokainenhan tietää, että yrityksen tärkein voimavara on ihmiset. Työelämän muutokset, ainainen kiire ja stressi asettaa uudenlaisia vaatimuksia hyvinvoinnille, työkyvyn ylläpitämiselle ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle.
-
Motivoitunut, hyväkuntoinen ja sitoutunut työntekijä sairastaa vähemmän, on tehokkaampi ja pysyy yrityksen palveluksessa pitempään. Täytyy myös muistaa, että hyvinvoiva ihminen on myös onnellisempi omassa elämässään, sillä vaikutukset yltävät työajalta myös vapaa-ajan puolelle.
-
Satsaamalla (työ)hyvinvointiin, satsaat ihmisiin. 😊👌 Tsemppiä viikkoosi!
t.Toni
#letsdothis #hyvinvoinnintekijat #hyvinvoinninvalmentajat #tarjollaparempielämä #työhyvinvointiaedistämässä #työhyvinvointi #työhyvinvointilähettiläät #yritysvalmennus #yritysvalmennukset #hyvinvointi #luennot #virkistyspäivä #hyvinvointipäivä #myptoy #sinäoletkeskipiste
  • Huippua maanantaita❗️💯👌
#letsdothis